За 98% от населението ще бъде осигурен до 30 минутен достъп до спешна помощ за 24 часово лечение и наблюдение. Това ще стане след изпълнението на големия проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., чрез който ще се модернизират и обновят спешните отделения, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали, обяви здравният министър Кирил Ананиев.

„Предприета мярка за стимулиране развитието на първичната медицинска помощ пък е осигуряването от бюджета на НЗОК на допълнително финансиране за практики с неблагоприятни условия на работа“, отчете Ананиев свършеното от екипа му през този политически сезон.

- Advertisement -

По думите му държавната политика по отношение създаването на условия за развитие на дългосрочните грижи намира израз в планираните потребности от легла за продължително лечение и легла за палиативни грижи, определени в Националната здравна карта. „С оглед идентифицирания сериозен недостиг на болнични легла за продължително лечение и за палиативни грижи в Националната здравна карта са определени потребности от 5 866 легла, при съществуващи 2 494“, обясни министърът.

Кирил Ананиев съобщи още, че бързата проверка на МЗ в ЦСМП-Русе във връзка с протестите на служителите на спешния център от началото на март т.г. е показала редица пропуски и нарушения. „Сред основните пропуски и нарушения е, че във вътрешните правила за работната заплата за целия проверяван период не е разписан редът за планиране на средства за основни работни заплати и допълнителни възнаграждения за незаетите длъжности. Липсва изградена цялостна система за оценка на трудовото изпълнение на служителите и техния принос за постигане резултатите на центъра. Не са определени измерими показатели за оценка на служителите. Не е разписано по какъв начин се оценява трудовото изпълнение на служителите и как това влияе върху работните заплати и допълнителните възнаграждения“, уточни здравният министър. По думите му в доклада на АДФИ за извършената финансова инспекция в ЦСМП-Русе обаче не са били установени нарушения.

Материалът 98 % от българите ще имат достъп до спешна помощ до 30 минути е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.