Болниците вече няма да купуват лекарства на по-високи цени от тези, които плаща НЗОК

Болниците вече няма да купуват лекарства на по-високи цени от тези, които плаща НЗОК, реши правителството на днешното си заседание. Кабинетът прие промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, с които се въвежда правилото, че лекарствен продукт не може да се продава на лечебни заведения на цена, по-висока от стойността, на която се заплаща съответният медикамент с публични средства, формирана на базата на референтна стойност. Правилото ще важи за болниците по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и за всички с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от ЗЛЗ.

Промяната влиза в сила от 1 ноември 2019 г., като по този начин на болниците ще бъде предоставено достатъчно време за адаптация. Целта е да не се прекъсва процесът по лекарствоснабдяване и да не се компрометира качеството на лечението. Същевременно ще се осигурят лекарствени продукти на по-голям брой пациенти, мотивират се от кабинета.

Очаква се по този начин да няма голямо разминаване в цените, на които лечебните заведения купуват необходимите им медикаменти. В момента има случаи на огромни разлики в пъти. До спестяване на средства трябваше да доведе и електронният търг за лекарства, но платформата така и не може да тръгне вече повече от 2 години.

Материалът Болниците вече няма да купуват лекарства на по-високи цени от тези, които плаща НЗОК е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.

Start typing and press Enter to search