Как работят климатиците?

Повечето хора смятат, че климатиците понижават температурата в дома им като просто вкарват студен въздух. Всъщност те поемат топлия въздух от вашия дом и го връщат изстуден. Този кръговрат продължава докато термостатът достигне желаната температура.

На практика климатикът е хладилник без камера. За изстудяване на въздуха се използва охлаждащо вещество, например фреон,което се изпарява. Механизмът на цикъла на изпаряване е един и същ както в хладилника, така и в климатика. Според онлайн речника Merriam-Webster, терминът фреон се използва за всякакви незапалими флуорокарбони, използвани като охлаждащи агенти и изтласкващи вещества в аерозоли.

Схема на типичен климатик:

Ето как протича цикълът на изпаряване (за повече информация относно механизма вижте „Как работят хладилниците”):

1. Компресорът нагнетява хладния фреонов газ, който по този начин се нагорещява и увеличава налягането си. (червено в горната схема).
2. Този горещ газ минава по система от тръби (топлообменници), така че да може да отдаде топлината си и да се превърне в течност.
3. Течността преминава през експанзионен вентил и се изпарява, превръщайки се в хладен фреонов газ с ниско налягане (светло синьо в схемата по-горе).
4. Този студен газ също преминава през поредица от тръби, което му позволява да поеме топлината и да охлади въздуха в помещението.

Фреонът е смесен с малко количество масло с нисък визкозитет, което смазва компресора.

Климатиците спомагат и за пречистването на въздуха във вашия дом. Повечето вътрешни тела са снабдени с филтри, които улавят прах, полен, спори и други алергени както и саждите и мърсотията във въздуха. Повечето климатични инсталации понижават влажността на въздуха. Те поемат излишната вода и я използват за самоохлаждане, преди да я изхвърлят навън чрез маркуч. Други видове климатици използват кондензираната влага за повишаване на ефективността, пренасочвайки охладената вода за повторно използване в системата.

Start typing and press Enter to search