неделя, ноември 18, 2018

Медеа Янкова биография

Медея ЯнковаОБРАЗОВАНИЕ

2012-2016 Доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства
Специалност: ,,Текстил- Изкуство и Дизайн“ в „Национална Художествена Академия“. Тема на успешно защитения дисертационен труд- ,,Ролята на цвета в художествения текстил. Автори (1960/ 201О)“.
(София, България)
2011 – 2012 Магистър
Специалност: ,,Художествен Текстил“, „НационалнаХудожествена Академия“. (София, България)
2005 – 2009 Бакалавър
Специалност: ,,Художествен Текстил“, „Национална Художествена Академия“. (София, България)
2000 – 2005 Средно Образование
Специалност: ,,Художествен Текстил“, ,,Средно художествено училище за приложни изкуства „Св. Лука“,
(София, България)
ПУБЛИКАЦИИ
2014- ,,12-та Международна Конференция на Асоциация на Цвета“, ,,AIC“, ,,Да съживим цвета“, 8-12, 07, 2013. Newcastle upon Туnе, UK. Доклад в Алманаха на „Национална Художествена Академия“.
2013- ,,14 то Международно Триенале на Тъканта. Триенале на Младите в Художествения Текстил. Доклад в Алманаха на „Национална Художествена Академия“.
2013- ,,История на Националната Мануфактура за Тъкани във Франция и Изложби на Тъкани в ,,Галерия на Гоблените“. Доклад в bgcolorgroup.org.

КОНФЕРЕНЦИИ
Ноември 2016- Участие във Фулбрайтови открити лекции. Тема на презентацията. Ролята на цвета в текстилното изкуство. Автори (1960- 201О).“, София, България.
Ноември 2014- Участие в научна конференция на докторанти от „Национална Художествена Академия“, (София, България), с тема- ,,Проблеми и Перспективи в Развитието на Съвременния Дизайн и Декоративни- Приложни Изкуства“.
Декември 2013- Участие в годишната научна конференция на докторанти от „Национална Художествена Академия“. (София, България)
Юни 2013- Участие в „Трета научна конференция върху проблемите на цвета и науката за цвета в страните на югоизточна Европа“- ,,Цветове във всички направления“. (Велико Търново, България)

НАГРАДИ
Август- Януари 2015- 2016- ,,Фулбрайт Стипендия“, за период от б м. в „University of Hawai’i at Hilo“. Програма за гостуващи изследователи, свързана с подпомагане, за събиране на информация и написване на дисертационен труд. (София, България; Hilo, Hawai’i, USA)
Март- Април 2013- Избрана за творчески престой в творческа резиденция- „Cite internationale des arts“. (Paris, France)
2012- Избрана за участие в конкурс- изложба- ,,14-то Международно триенале на тъканта- 2013″. (Lodz, Poland)
Януари- Април 2008- Избрана за програма за обмяна на студенти- „Erasmus“, в „South Carelia Polytechnic University“. (Lappeenranta, Finland)
2007- Избрана за участие в конкурс и изложба- ,,Goldener Kentaur“, под тема „Лицето на Европа“. (Munich, Germany)
2007- Получаване на три награди- в категории: ,,Пейзаж“, ,,Етюд“, ,,Натюр- Морт“. Конкурс на
„Национална Художествена Академия“ в памет на Проф. Марин Георгиев Устагенов. (София България)
ЧЛЕНСТВО
Член ан СБХ, секция „Живопис”
Член на „lnternational Colour Association“ „AIC“. http://www.aic-color.org/index.htm Член на „Society of Dyers and Colourists“.http:/ /www.sdc.org.uk/
Член на „Tate Modern“, „Tate Britain“, ‘Tate Liverpool“, United Kingdom

ЛЕКЦИИ И ПРОГРАМИ 2012-2016
Април, 2016г.- Изнасяне на лекция и показване на презентация на студентите по „Текстил­ Изкуство и Дизайн“, „НХА“, с документална информация по участието в 6 месечен период в програмата Fulbright Visiting Researcher, Август 2015г. – Февруари 2016г.
Април, 2016г.- Изнасяне на лекция и показване на презентация на студентите по „Текстил­ Изкуство и Дизайн“, „НХА“, София, България, с документална информация по участието в 6 месечен период в програмата Fulbright Visiting Researcher, Август 2015r. – Февруари 2016г. И изнасяне на лекция/ показване на презентация, на студентите по „Текстил- Изкуство и Дизайн“, „НХА“, София, България, за една от посетените изложби („Contemporary Craft“, „Wailoa Art and Cultural Center“, Hilo, HI, 2015), по време на Fulbright програмата, Август 2015г. – Февруари 2016г.
Октомври, 2015г-. Изнасяне на лекция с тема „Меката скулптура в текстилнотоизкуство“, в „University of Hawai’i at Hilo“, „Art Department“, на студентите по „3 D Design“, 12. 1О. 2015. Hilo,HI.
Август, 2015г.- Февруари, 2016г.- Участие във „Fulbright“, като посетител и изследовател с цел събиране на информация за дисертационния труд „Ролята на цвета в текстилното изкуство. (1960г./ 2010г.). Автори“. Стипендия за 6 месеца в „University of Hawai’i at Hilo“, „Art Department“, 15. 08. 2015г.-18. 02. 2016г., Hilo, HI.

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ 2018-2004

2018
Март, 2018г.- Участие в живописна изложба „Проф. Вихрони Попнеделев и ученици”, галерия „Арт Алея”, София България.
Март, 2018г.- Участие в изложба на новоприетите членове в „СБХ”. София, България.
2017
Юни, 2017г.- Асистиране на Проф. Вихрони Попнеделев в курирането на студентска изложба
„Задачи по живопис“ на студентите от специалност „Текстил-изкуство и дизайн“, галерия „Алма Матер“, ,,Софийски университет Свети Климент Охридски“, София, България.
Април, 2017г.- Участие в живописна изложба с преподаватели и студенти от специалност ,,Текстил- изкуство и дизайн“ в „Национална художествена академия“, София, България.
2016
Юни, 201бг.- Изложба Живопис на студенти от ателието на проф. Вихрони Попнеделев и преподаватели от специалност „Текстил- изкуство и дизайн“, НХА. Галерия Юзина. София, България.
Постъпване на осем картини (седем портрета и една абстракция, масло върху платно) в частна колекция и постоянна експозиция в „Вау Clinic“, Hilo, HI.
Постъпване на една абстрактция (Масло върху платно) в частна колекция и постоянна експозиция в „University of Hawai’i at Hilo“, Hilo, HI.
Участие в направата на театрален декор за пиесата ,,Тhе Dragon Slayer“ в театъра на „University of Hawai’i at Hilo“, „Агt Department“, 21. 10. 2015- 17. 11.2015. Hilo, HI.
2015
„Virtual LaboARTory“, участие с работа: „Интерактивна инсталация- пърформанс и Музикална визуализация“, ,,Агt in Progress Gallery“, 27. 06. 2015, София, България.
Май 2015- Участие в изложба- ,,Точка“, към фестивал за съвременно изкуство- ,,Нощта на Музеите и Галериите“, с видео арт- ,,Скайпна точка на настроение“, в „Художествена Галерия, Владимир Димитров- Майстора“. (Кюстендил, България)
Април 2015- Участие във фестивал за съвременно изкуство- „Sofia Underground Performance Art Festival“, под тема „Машини“, с комбинация между инсталация и пърформънс- ,,Банкомат, машина за послания“. Куратор: Йово Панчев. (София, България)
Февруари 2015- Участие във фестивал за съвременно изкуство- „Fusion Art Fest“, в „Галерия за градско изкуство“, с инсталация- ,,Англия, убежище на мечтите“. (София, България)
2014
Октомври 2014- Участие в документална изложба- ,,Видео и фото документация, обекти, текстове“, към фестивал за съвременно изкуство- „Sofia Underground Performance Art Festival“. С пърформънс „Политически избори, Политици и Политически Плакати“. Куратор: Йово Панчев. (Пловдив, България)
Септември 2014- Участие във фестивал за съвременно изкуство- ,,Фестивал за Изкуство в Публично Пространство, Западен Парк“, с инсталация „Англия, убежище на мечтите“, част от проекта „Убежища“. Куратори: Проф. Анна Бояджиева, Д-р., Асист. Мила Стоева. (София, България)
Май 2014- Участие с работа в процес, във фестивал за съвременно изкуство- ,,С течение на времето“, ,,Инсталации, хепънинг и процеси в специфични пространства и в публични пространства“, ,,Мостовете и коритото на Р. Бистрица“. Куратор: Йово Панчев. (Благоевград, България)
Април 2014- Участие в „6- ти Международен фестивал за съвременно изкуство- ,,Контемпо“‘ ‘, в творческият проект на Доц., Д-р. Аделина Попнеделева „Естетизация на нараняването“ с инсталация „Измерения в безкрайността“. Куратор: Дора Дончева. (Варна, България)
Март 2014- Участие във фестивал за съвременно изкуство- „Sofia Underground Performance Art Festival“. Куратор: Йово Панчев. С хепънинг „Работа в процес- правене на скулптура“. (София, България)
Февруари 2014- Участие в изложбата „Естетизация на нараняването“. Куратор Доц., Д-р. Аделина Попнеделева, в галерия „Арт Алея“. С инсталация „Измеренияв безкрайността“. (София, България)

2013
Октомври 2013- Участие в изложба „Живопис- Текстил- Пластика“, в Арт център „Плевен“ с инсталация „Измерения в безкрайността“. (Плевен, България)
Юли- Август 2013- Участие в пленер и изложба- ,,Живопис“, организирани от галерия „Савчеви“. (Оряхово, България)
Юни 2013- Участие в живописен пленер на „Трета научна конференция върху проблемите на цвета и науката за цвета в страните на югозападна Европа“- ,,Цвят във всички направления“. (Велико Търново, България)
2013- Участие в съвместен проект на „Национален Исторически Музей“ и „Национална Художествена Академия“, партньори в „Canepal“ (2013). Първо ниво: Заключителна практика ,,Златното Руно“. Показаните обекти са от цикъла „Изкуство с последни щрихи в Смолян.“ Създадени са обекти в художествените ателиета на специалност-и,,Метал“, ,,Мода“, ,,Скулптура“, „Текстил- Изкуство и Дизайн“ и „Колекция на ритуален хляб от Софийска гимназия по пекарство и сладкарски технологий „. (София, България)
2013- Участие в доброволна изложба „Да възстановим блясъка на Храм- Паметник Александър Невски“. (София, България)

Email: medea.yankova@gmail.com

Website: www.medeayankova.com

Instagram: medea_yankova

Facebook Page: Medea – Art

Saatchiart profile: Medea Yankova

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите да използвате сайта, то вие сте съгласни с това. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close