Медеа Янкова биография

Медея ЯнковаОБРАЗОВАНИЕ

2012-2016 Доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства
Специалност: ,,Текстил- Изкуство и Дизайн“ в „Национална Художествена Академия“. Тема на успешно защитения дисертационен труд- ,,Ролята на цвета в художествения текстил. Автори (1960/ 201О)“.
(София, България)
2011 – 2012 Магистър
Специалност: ,,Художествен Текстил“, „НационалнаХудожествена Академия“. (София, България)
2005 – 2009 Бакалавър
Специалност: ,,Художествен Текстил“, „Национална Художествена Академия“. (София, България)
2000 – 2005 Средно Образование
Специалност: ,,Художествен Текстил“, ,,Средно художествено училище за приложни изкуства „Св. Лука“,
(София, България)
ПУБЛИКАЦИИ
2014- ,,12-та Международна Конференция на Асоциация на Цвета“, ,,AIC“, ,,Да съживим цвета“, 8-12, 07, 2013. Newcastle upon Туnе, UK. Доклад в Алманаха на „Национална Художествена Академия“.
2013- ,,14 то Международно Триенале на Тъканта. Триенале на Младите в Художествения Текстил. Доклад в Алманаха на „Национална Художествена Академия“.
2013- ,,История на Националната Мануфактура за Тъкани във Франция и Изложби на Тъкани в ,,Галерия на Гоблените“. Доклад в bgcolorgroup.org.

КОНФЕРЕНЦИИ
Ноември 2016- Участие във Фулбрайтови открити лекции. Тема на презентацията. Ролята на цвета в текстилното изкуство. Автори (1960- 201О).“, София, България.
Ноември 2014- Участие в научна конференция на докторанти от „Национална Художествена Академия“, (София, България), с тема- ,,Проблеми и Перспективи в Развитието на Съвременния Дизайн и Декоративни- Приложни Изкуства“.
Декември 2013- Участие в годишната научна конференция на докторанти от „Национална Художествена Академия“. (София, България)
Юни 2013- Участие в „Трета научна конференция върху проблемите на цвета и науката за цвета в страните на югоизточна Европа“- ,,Цветове във всички направления“. (Велико Търново, България)

НАГРАДИ
Август- Януари 2015- 2016- ,,Фулбрайт Стипендия“, за период от б м. в „University of Hawai’i at Hilo“. Програма за гостуващи изследователи, свързана с подпомагане, за събиране на информация и написване на дисертационен труд. (София, България; Hilo, Hawai’i, USA)
Март- Април 2013- Избрана за творчески престой в творческа резиденция- „Cite internationale des arts“. (Paris, France)
2012- Избрана за участие в конкурс- изложба- ,,14-то Международно триенале на тъканта- 2013″. (Lodz, Poland)
Януари- Април 2008- Избрана за програма за обмяна на студенти- „Erasmus“, в „South Carelia Polytechnic University“. (Lappeenranta, Finland)
2007- Избрана за участие в конкурс и изложба- ,,Goldener Kentaur“, под тема „Лицето на Европа“. (Munich, Germany)
2007- Получаване на три награди- в категории: ,,Пейзаж“, ,,Етюд“, ,,Натюр- Морт“. Конкурс на
„Национална Художествена Академия“ в памет на Проф. Марин Георгиев Устагенов. (София България)
ЧЛЕНСТВО
Член ан СБХ, секция „Живопис”
Член на „lnternational Colour Association“ „AIC“. http://www.aic-color.org/index.htm Член на „Society of Dyers and Colourists“.http:/ /www.sdc.org.uk/
Член на „Tate Modern“, „Tate Britain“, ‘Tate Liverpool“, United Kingdom

ЛЕКЦИИ И ПРОГРАМИ 2012-2016
Април, 2016г.- Изнасяне на лекция и показване на презентация на студентите по „Текстил­ Изкуство и Дизайн“, „НХА“, с документална информация по участието в 6 месечен период в програмата Fulbright Visiting Researcher, Август 2015г. – Февруари 2016г.
Април, 2016г.- Изнасяне на лекция и показване на презентация на студентите по „Текстил­ Изкуство и Дизайн“, „НХА“, София, България, с документална информация по участието в 6 месечен период в програмата Fulbright Visiting Researcher, Август 2015r. – Февруари 2016г. И изнасяне на лекция/ показване на презентация, на студентите по „Текстил- Изкуство и Дизайн“, „НХА“, София, България, за една от посетените изложби („Contemporary Craft“, „Wailoa Art and Cultural Center“, Hilo, HI, 2015), по време на Fulbright програмата, Август 2015г. – Февруари 2016г.
Октомври, 2015г-. Изнасяне на лекция с тема „Меката скулптура в текстилнотоизкуство“, в „University of Hawai’i at Hilo“, „Art Department“, на студентите по „3 D Design“, 12. 1О. 2015. Hilo,HI.
Август, 2015г.- Февруари, 2016г.- Участие във „Fulbright“, като посетител и изследовател с цел събиране на информация за дисертационния труд „Ролята на цвета в текстилното изкуство. (1960г./ 2010г.). Автори“. Стипендия за 6 месеца в „University of Hawai’i at Hilo“, „Art Department“, 15. 08. 2015г.-18. 02. 2016г., Hilo, HI.

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ 2018-2004

2018
Март, 2018г.- Участие в живописна изложба „Проф. Вихрони Попнеделев и ученици”, галерия „Арт Алея”, София България.
Март, 2018г.- Участие в изложба на новоприетите членове в „СБХ”. София, България.
2017
Юни, 2017г.- Асистиране на Проф. Вихрони Попнеделев в курирането на студентска изложба
„Задачи по живопис“ на студентите от специалност „Текстил-изкуство и дизайн“, галерия „Алма Матер“, ,,Софийски университет Свети Климент Охридски“, София, България.
Април, 2017г.- Участие в живописна изложба с преподаватели и студенти от специалност ,,Текстил- изкуство и дизайн“ в „Национална художествена академия“, София, България.
2016
Юни, 201бг.- Изложба Живопис на студенти от ателието на проф. Вихрони Попнеделев и преподаватели от специалност „Текстил- изкуство и дизайн“, НХА. Галерия Юзина. София, България.
Постъпване на осем картини (седем портрета и една абстракция, масло върху платно) в частна колекция и постоянна експозиция в „Вау Clinic“, Hilo, HI.
Постъпване на една абстрактция (Масло върху платно) в частна колекция и постоянна експозиция в „University of Hawai’i at Hilo“, Hilo, HI.
Участие в направата на театрален декор за пиесата ,,Тhе Dragon Slayer“ в театъра на „University of Hawai’i at Hilo“, „Агt Department“, 21. 10. 2015- 17. 11.2015. Hilo, HI.
2015
„Virtual LaboARTory“, участие с работа: „Интерактивна инсталация- пърформанс и Музикална визуализация“, ,,Агt in Progress Gallery“, 27. 06. 2015, София, България.
Май 2015- Участие в изложба- ,,Точка“, към фестивал за съвременно изкуство- ,,Нощта на Музеите и Галериите“, с видео арт- ,,Скайпна точка на настроение“, в „Художествена Галерия, Владимир Димитров- Майстора“. (Кюстендил, България)
Април 2015- Участие във фестивал за съвременно изкуство- „Sofia Underground Performance Art Festival“, под тема „Машини“, с комбинация между инсталация и пърформънс- ,,Банкомат, машина за послания“. Куратор: Йово Панчев. (София, България)
Февруари 2015- Участие във фестивал за съвременно изкуство- „Fusion Art Fest“, в „Галерия за градско изкуство“, с инсталация- ,,Англия, убежище на мечтите“. (София, България)
2014
Октомври 2014- Участие в документална изложба- ,,Видео и фото документация, обекти, текстове“, към фестивал за съвременно изкуство- „Sofia Underground Performance Art Festival“. С пърформънс „Политически избори, Политици и Политически Плакати“. Куратор: Йово Панчев. (Пловдив, България)
Септември 2014- Участие във фестивал за съвременно изкуство- ,,Фестивал за Изкуство в Публично Пространство, Западен Парк“, с инсталация „Англия, убежище на мечтите“, част от проекта „Убежища“. Куратори: Проф. Анна Бояджиева, Д-р., Асист. Мила Стоева. (София, България)
Май 2014- Участие с работа в процес, във фестивал за съвременно изкуство- ,,С течение на времето“, ,,Инсталации, хепънинг и процеси в специфични пространства и в публични пространства“, ,,Мостовете и коритото на Р. Бистрица“. Куратор: Йово Панчев. (Благоевград, България)
Април 2014- Участие в „6- ти Международен фестивал за съвременно изкуство- ,,Контемпо“‘ ‘, в творческият проект на Доц., Д-р. Аделина Попнеделева „Естетизация на нараняването“ с инсталация „Измерения в безкрайността“. Куратор: Дора Дончева. (Варна, България)
Март 2014- Участие във фестивал за съвременно изкуство- „Sofia Underground Performance Art Festival“. Куратор: Йово Панчев. С хепънинг „Работа в процес- правене на скулптура“. (София, България)
Февруари 2014- Участие в изложбата „Естетизация на нараняването“. Куратор Доц., Д-р. Аделина Попнеделева, в галерия „Арт Алея“. С инсталация „Измеренияв безкрайността“. (София, България)

2013
Октомври 2013- Участие в изложба „Живопис- Текстил- Пластика“, в Арт център „Плевен“ с инсталация „Измерения в безкрайността“. (Плевен, България)
Юли- Август 2013- Участие в пленер и изложба- ,,Живопис“, организирани от галерия „Савчеви“. (Оряхово, България)
Юни 2013- Участие в живописен пленер на „Трета научна конференция върху проблемите на цвета и науката за цвета в страните на югозападна Европа“- ,,Цвят във всички направления“. (Велико Търново, България)
2013- Участие в съвместен проект на „Национален Исторически Музей“ и „Национална Художествена Академия“, партньори в „Canepal“ (2013). Първо ниво: Заключителна практика ,,Златното Руно“. Показаните обекти са от цикъла „Изкуство с последни щрихи в Смолян.“ Създадени са обекти в художествените ателиета на специалност-и,,Метал“, ,,Мода“, ,,Скулптура“, „Текстил- Изкуство и Дизайн“ и „Колекция на ритуален хляб от Софийска гимназия по пекарство и сладкарски технологий „. (София, България)
2013- Участие в доброволна изложба „Да възстановим блясъка на Храм- Паметник Александър Невски“. (София, България)

Email: medea.yankova@gmail.com

Website: www.medeayankova.com

Instagram: medea_yankova

Facebook Page: Medea – Art

Saatchiart profile: Medea Yankova

Start typing and press Enter to search