Нестле съоснова Глобалната коалиция за хуманно отношение към животните

Нестле обединява усилия с шест компании за хранителни продукти в Глобалната коалиция за хуманно отношение към животните (GCAW), за да усъвършенства стандартите за хуманно отношение към животните в глобалната верига на хранителни доставки. Част от коалицията са Unilever, Ikea Food Services, Aramark, Compass Group, Elior Group и Sodexo.

Глобалната коалиция за хуманно отношение към животните е първата световна организация, ръководена от хранителния отрасъл по цял свят, обединяваща големи компании и експерти по хуманното отношение към животните, които работят за подобряване на стандартите на живот при животните, за да отговорят на потребителското търсене на хранителни продукти от животни, отглеждани в системи, които насърчават доброто благосъстояние.

Чрез изграждането на взаимоотношения със съмишленици, Нестле се присъединява към усилията за колективно справяне с проблема за споделяне на най-добрите практики, както и за ускоряване на разработването на стандарти и напредък по ключови въпроси, свързани с благосъстоянието на животните.

Глобалната коалиция за хуманно отношение към животните има за цел да публикува програма с колективни действия през първата половина на 2019 г., като се фокусира върху пет приоритетни работни потока, включващи политиката за свободно отглеждане и подобрено състояние на пилетата бройлери.

Участието на Нестле в Глобалната коалиция за хуманно отношение към животните се основава на съществуващия ангажимент за хуманно отношение към животните. Миналата година Нестле обяви, че ще доставя яйца само от свободно отглеждани кокошки като съставки за всички свои хранителни продукти в световен мащаб до 2025 г. Освен това, през октомври 2017 г. Нестле обеща да подобри условията за отглеждане на пилета от веригата на доставки за всичките си хранителни продукти в Европа.

Осигуряването на благоприятни стандарти за хуманно отношение към животните, отглеждани за съставките, използвани в нашите продукти, е част от целта ни да повишим качеството на живот и да допринесем за по-добро бъдеще.

Start typing and press Enter to search