Новите терапии дали година повече живот на диабетиците

Новите терапии са спечелили на диабетиците у нас година повече живот, като данните са за периода 2012-2015 г. „В България разполагаме с всички съвременни средства за лечение на захарен диабет. Предимството на медикаментите като DPP-4 инхибитор и GLP-1 RA ­рецепорни агонисти е, че влияят комплексно на заболяването и не само нормализират нивата на кръвната захар, но и оказват положително въздействие на сърцето, бъбреците и очите, които често се увреждат вследствие на диабета“, обясни проф. Генка Петрова, ръководител на Катедра „Организация и икономика на фармацията“ във Фармацевтичният факултет на МУ-София, по време на семинар „Диабетът – предизвикателство и решения“. По думите й новите терапии намаляват риска от развитие на диабетни инциденти с 333 до 465 случая за 6122 лекувани, а икономическите измерения на това са спестени разходи на касата между 305 000 и 510 000 лева. „За спавнение колко е това – НЗОК е платила над 1.2 млн. лв. за лечение на диабет през 2016 г.“, добави проф. Петрова.

525 000 българи или 8% от възрастното население са диагностицирани с диабет, близо 300 000 не знаят, че са болни, а почти 200 000 са с предиабет. За това пък алармира проф. Цветалина Танкова, член на УС на Българското дружество по ендокринология и на Експертния съвет по ендокринология към МЗ. По думите й голям проблем е и гестационният диабет – всяка шеста бременна има отклонение в нивото на кръвната захар. „Тревожно е и че половината диабетици не следят достатъчно болестта си или нямат добър гликемичен контрол. Някои българи обаче са намерили решение на този проблем като са се снабдили със сензори, които мерят показателите на всеки 5 минути или общо 288 пъти на ден“, посочи още проф. Танкова.

По данни на Международната диабетна асоциация публичните средства за лечение на диабет у нас са около 550 млн. лева. Близо 20% от тях са за извънболнично проследяване – прегледи, изследвания, тест-ленти и инсулинови помпи, 20% са и разходите за медикаменти, като се реимбурсират всички съвременни терапии. Основната част от разходите, цели 60%, са за хоспитализации и лечение на усложненията от диабета, които вече са се проявили при 163 000 българи. А според медиците, само 1 % понижение на гликирания хемоглобин води до намяляване на риска от усложненията от 12% до 40%.

Материалът Новите терапии дали година повече живот на диабетиците е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.

Start typing and press Enter to search