В представените сайтове може да реализираме вашата ефективна реклама в интернет. Всеки сайт има своя подкатегория, в която се публикуват новини и рекламни предложения за интернет изданието. В категорията на всеки сайт ще откриете и кратко представяне за съответната онлайн медия.

Възможностите за ефективна реклама са много. Рекламната кампания може да се реализира, както само в един от представените сайтове за реклама, така и комбинирано, което ще оптимизира разходите и ефективността.

Потърсете ни, за да обсъдим подробности.

ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ ПОДХОДЯЩИ ЗА РЕКЛАМА
*
Уеб сайт с дамска насоченост
http://100procenta.info

*
Сайт за пътешествия, празници, пожелания
http://pojelania-podaraci.eu

*
Сайт за култура, изкуство, медии, нощен живот
http://artmedia-bg.com

*
Сайт за дърворезба, сувенири, подаръци
http://darvorezba.org