Румен Петков и Явор Цаков се срещнаха в подстъпите на Ватикана с папския наместник архиепископ Енрико дал Коволо

Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Явор Цаков, представители на
Инициативния комитет, създаден по повод 35-годишнината от освобождаването на
Сергей Антонов, се срещнаха в подстъпите на Ватикана с папския наместник на
комитета за исторически науки архиепископ Енрико дал Коволо.

В хода на разговора негово превъзходителство потвърди позицията на Ватикана,
изразена и преди 19 години в София от папа Йоан Павел II за пълната несъпричастност на България и конкретно – на Сергей Антонов в едно от най-големите престъпления на миналия век. Архиепископ Дал Коволо очерта допълнителни възможности за установяване на по-тесни контакти в историческата, религиозната и културната област между народите на Италия и България.

Start typing and press Enter to search